Бит, култура и религия на турския етнос

Къде: Сградата на Исторически музей Попово
Кога: 19 март 2010 г. от 17:30 ч

Бит, култура, религия на турския етнос.