Цената на свободата

Къде: Сградата на Община Попово, фоайе
Кога: 3 - 5 март 2010

Цената на свободата, платена за Руско-Турската война, покзва в уникални и малко познати гравюри историческият музей в Попово. В изложбата са подредени 25 копия на рисунки от тежките битки в този край. Те са дело на руски и английски военни кореспонденти, "въоръжени" по онова време не само с пушка, но и с рисувателен блок. Гравюрите са били публикувани в специализираната руска книга "Илюстрована хроника на войната" и вестник "Таймс".