Дарители

От създаването на Археологическото дружество до днес колекциите на Историческия музей се попълвани основно от дарения. Сред дарителите са обществени организации, учреждения, училища, но най-вече хората от Поповския край. Благодарение на тях музеят днес притежава близо 30 000 експоната. Сред големите дарители са Лиляна Колева, Христо Радославов, Русин Хавезов, Кирил Майски, проф.Светлин Русев, проф.Иван Христов, Димо Коларов, проф.Сава Димитров, проф.Емил Янев, Коста Трифонов, Пеньо и Марийка Михайлови, Ружа Кюлева, Сергей и д-р Мария Потоцки, Марин Станчев и мн.др.