Археология

Експозицията на отдел „Археология“ е разположена м централната сграда на музея на площ 70 м². Експонатите са подредени в хронологически ред от ранния неолит до късното средновековие. Това е и времето от появата на човека и неговата дейност в района на Попово (6 200 г.пр.Хр.) до периода на Второ Българско царство (ХІІ–ХІV в.). Представените находки произхождат от района на някогашната Поповска околия, поделена днес от общините Попово, Опака и Търговище.

Сред експонатите се откроява колекцията от антична бронзова пластика.

Отделно е и място за находките от късноантичната крепост „Ковачевско кале“, намираща се на 6 км. западно от Попово, която се проучва от музея.