Етнология

Експонати от отдел „Етнология“ са показани както в експозицията за историческото развитие на Поповско, така и в специализирана експозиция.

Традиционната народна култура на населението на Поповския край от XIX и началото на XX в. е изключително разнообразна, поради етнографска и етническа специфика на населението. В Поповско съжителстват три етноса – българи, турци и роми, и няколко български етнографски групи: полянци/капанци и хърцои/, балканджии, тракийци и шопи.

Експонатите вградени в експозициията проследяваща миналото на Попово и района създават допълнителен колорит и онагледяват по едни по експресивен начин историята на този край. Обособената експозиция „Стар градски бит“ в специално отредена за целта зала представя уредба на градско жилище на средно заможно поповско семейство от началото на ХХ век. Старинни мебели, красиви вещи, вносни сервизи, стенни часовници са доказателство за нивото на културата и финансовите възможности на поповчани.

В къща, строена в първите години на ХХ в., която от 1964 г. до 1992 г. е мемориална експозиция „Мара Тасева“ през 1997 г. е изнесена част от етнографска експозиция на музея. Показани са уреди и средства от домашните занаяти, интериори на поповско жилище от края на ХIX в. с доминиращия в него селския му бит, както и навлизането на градски тип обзавеждане след Първата световна война. Със снимки и предмети са онагледени промените, които настъпват в традициите, облеклото, делниците и празниците на поповчани при прехода им от селото към града.