Най-нова история

Обособило се като пазарно средище още преди Освобождението, Попово по-късно става и панаирен център. През 1880 г. селището е определено за административен център на новообразуваната Поповска околия, а три години по-късно, с княжески указ № 426 от 10 юни 1883 г., става град. Истинският му възход започва след откриването на гара Попово на железопътната линия София–Варна (1899 г.), а годините между двете световни войни са белязани с непознат до тогава икономически и духовен напредък. От типично селскостопански край, околията се превръща в търговско-промишлен регион. Развива се промишлеността и банковото дело. Откриват се керамични, маслодобивни, бояджийски, кожарски и други промишлени предприятия. Занаятчийското производство също се разраства.

В експозицията тези процеси са проследени с много и разнообразни предмети. Снимки и документи представят стопанският, политически и духовен живот в Поповския край от Освобождението до средата на ХХ век. Сред експонатите се открояват образци на индустриалното производство, предмети на търговската и занаятчийска дейност, оръжия и военни отличия от войните, които България води през ХХ век, учебни пособия, вещи и снимки на известни личности, свързани с Поповския край.