Музеят

Организираното проучване на миналото на Попово и района започва през 1927 г., когато в града е основано Археологическо дружество. Със събраните от него, предимно археологически паметници през 1929 г. в отстъпен от Общината дюкян е подредена експозиция. Тя просъществувала за кратко и старините били пренесени и са съхранявани в местното читалище „Св.св. Кирил и Методий“. В приземния етаж на същото на 8 септември 1957 г. е открита музейна експозиция, проследяваща историята на Поповския край от древността до средата на ХХ век. През 1978 г. е уредена нова експозиция, но вече в сградата, в която музеят се намира и днес. Тя е строена в 1883 г. за околийско управление, от 1920 г. в нея е настанена новооткритата Поповска гимназия „Христо Ботев“. Предоставена е на музея през 1975 г. От 1991 година читалищната музейна сбирка е със статут на Общински исторически музей. Сегашната му експозиция е открита на 2 март 1995 г. Разположена е върху площ от 350 кв.м. Музейният фонд включва близо 30 000 единици, от които в експозицията са изложени близо 2500. В друга сграда – къщата на обесената през 1942 г. заради политическа дейност Мара Тасева – е уредена етнографската експозиция „От село Попово към град Попово“. Мансардният етаж на бившето Доходно здание строено през 1910 г. от 2009 г. е предоставен на музея и в него е уредена Художествената галерия „Кирил Майски“. Музеят извършва археологически разкопки на късноантичната крепост „Ковачевско кале“, античното селище с некропол при с.Горско Абланово и тракийската гробница при село Гагово. Периодично провежда научни конференции, докладите и съобщенията, от които се издават в сборници.