Попово в миналото, том I

Сборник материали от научна конференция, проведена в град Попово на 10 юни 1993 година.

Съдържание

 1. Предговор
  Димитър Овчаров
 2. Неолитни култури в басейните на реките Баниски и Черни Лом
  Петър Станев
 3. Античната крепост при с. Ковачевец
  Иванка Дончева
 4. Бронзов пръстен – печат (V-VI век) от калето до село Ковачевец
  Иван Йорданов
 5. Колективна Находка на земеделски сечива от село Берковски
  Стоян Витлянов
 6. Лечение с камък сред капанското население в Поповско (предварително съобщение)
  Георги Витанов
 7. Попово в административно-териториалната уредба на България
  Иван Атанасов
 8. Заселването на Попово с балканджии
  Пламен Събев
 9. Път и бойни действия на четата на Таньо войвода в Поповско през май 1876 г.
  Борис Илиев
 10. Щрихи от социално-икономическото развитие на град Попово през периода 1878-1912г.
  Жечка Стоянова
 11. Творци на художественото слово от Попово и Поповския край
  Любомир Стаматов
 12. Първите инженери и архитекти от Попово и Поповския край – жизнен и творчески път
  Младен Цонев
 13. Възникване и първи прояви на спорта в Попово
  Димитър Стефанов
 14. За пръв път в Попово
  Иван Атанасов