Попово в миналото, том II

Доклади и съобщения от научна конференция, проведена в град Попово на 17 май 1996 година.

Съдържание

 1. Предговор
  Иван Атанасов
 2. Първите археологически проучвания на територията на Поповския край (края на XIX век – I пол. на XX век)
  Младен Цонев, Радина Стефанова
 3. Теренни проучвания на праисторически и антични обекти от Поповския край. Принос към археологическата карта на Поповска община
  Стамен Станев
 4. Сондажни проучвания на праисторическото селище в м. "Изгорялата нива" край село Помощица, Поповско през 1995г.
  Васил Николов
 5. Предварителни резултати от археологическото проучване на праисторическото селище "Резервата" при село Дриново
  Илка Ангелова
 6. Римска бронзова пластика от Поповско във фонда на Исторически музей гр. Шумен
  Тодор Тодоров
 7. Археологически проучвания в сектор "Кула № IV" на античната крепост "Ковачевско кале"
  Иван Атанасов
 8. Анализ на костния материал от разкопките на античната крепост "Ковачевско кале" (1990-1995г.)
  Лазар Нинов
 9. Средновековен некропол край село Дриново
  Ангел Конаклиев
 10. Възрожденска иконопис от Поповско
  Люба Цанева
 11. Произход и значение на селищните имена в Поповско
  Ради Радев
 12. Поповският край в българското национално-освободително движение след Кримската война (1853-1856г.)
  Пламен Събев
 13. Военните действия на Източния руски отряд в района на Попово през Освободителната война (1877-1878г.)
  Христо Глушков
 14. Гаршиновската тема в българската литература /наблюдения върху мотива "Мъртвият не ни е враг"
  Любомир Стаматов