Попово в миналото, том IV

Култура и религия в миналото на Попово и района

Доклади и съобщения от научна конференция, проведена в град Попово на 9 юни 2003 година

Съдържание

 1. Многовековна култура и религия в Поповския край
  Димитър Овчаров
 2. Култът на Тракийския конник в района на Попово
  Златозара Гочева
 3. Римска бронзова пластика от района на Поповско
  Александра Милчева
 4. Ролята на керносите в култовата практика на населението от района на Попово
  Иванка Дончева
 5. От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велизар (към историята на името)
  Стефан Йорданов
 6. За началото на археологическите разкопки на античната крепостта „Ковачевско кале" и някои резултати от проучванията на втората разкрита кула от северната крепостна стена
  Иван Атанасов
 7. Фибули от II-IV век в Исторически музей – Попово
  Никола Русев
 8. Бронзови фигурки на коне от музея в Попово
  Рашо Рашев
 9. Новооткрит печат на Михаил монах и от Бога поставен архонт на България (889-907 г.)
  Иван Йорданов
 10. Матрицата за хризовули от Опака и въстанието на Асеневци
  Павел Георгиев
 11. Към средновековната култова архитектура в Попово и региона
  Стела Дончева
 12. Към въпроса за средновековния укрепен поселищен център Крепча
  Мирослав Георгиев
 13. Селища и население в Поповския регион според новопостъпили османотурски регистри от втората половина на XVI век (II-ра част)
  Румен Ковачев
 14. Храмове и свещеници в Поповска духовна околия през XIX и първата половина на XX век
  Жечка Стоянова, Галя Василева и Пламен Събев
 15. Вестник "Православна дума" в град Попово
  Светлин Божинов
 16. Иконостасът в Поповската църква "Успение Богородично"
  Люба Цанева
 17. Взаимодействие на религиозна и светска култура в Попово и района през XX век
  Лиана Гълъбова
 18. Свидетелства за културния живот на град Попово във фондовете на ТД "Държавен архив" – Шумен
  Мариана Филипова
 19. Документи за Попово и района, съхранявани в ТД "Държавен архив" – Варна
  Борислав Дряновски
 20. Обредната храна в село Конак през първата половина на XX век Цветана Горанова. Храна и хранене на тревненските преселници в Поповския край Мирослав Тошев. Град Попово и неговите жители през погледа на населението на Омуртагския край
  Параскева Стоянова
 21. Научно-техническата интелигенция на Попово и Поповския край (нови имена за включване в бъдещата енциклопедия на Попово и района
  Младен Цонев